Husband smiling with SomnoDent Avant and wife looking on happily image

Voorwaarden en diagnose

Als u lijdt aan het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS), een tijdelijke stilstand van de ademhaling tijdens de slaap, kunt u in aanmerking komen voor een thuisbehandeling met een mandibulair repositieapparaat (MRA). Het MRA is een tandheelkundige beugel die u tijdens de slaap draagt. Alleen een gespecialiseerd centrum kan onderzoeken of u hiervoor in aanmerking komt en u een MRA bezorgen. Uw ziekenfonds komt tegemoet in de kosten.

Voor een thuisbehandeling met een Mandibulair Repositieapparaat (MRA) zijn bepaalde voorwaarden en een diagnose nodig. Het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS), een aandoening waarbij ademhalingsstilstand optreedt tijdens de slaap, wordt vastgesteld door middel van een slaaponderzoek, ook wel bekend als een polysomnografisch onderzoek (PSG). Dit slaaponderzoek moet de aanwezigheid van OSAS bevestigen. Daarnaast zijn er andere voorwaarden, zoals een minimale leeftijd van 18 jaar en beoordeling door een gespecialiseerd centrum, om in aanmerking te komen voor een thuisbehandeling met een MRA.

Onderzoek en behandeling in gespecialiseerd centrum

In een gespecialiseerd centrum wordt de diagnose van het obstructief slaapapneusyndroom gesteld en wordt onderzocht of een thuisbehandeling met een Mandibulair Repositieapparaat (MRA) geschikt is voor jou. Het centrum voert een uitgebreid klinisch onderzoek uit, inclusief eventuele aanvullende onderzoeken van de bovenste luchtwegen.

Daarnaast neemt de algemeen tandarts, orthodontist, stomatoloog, maxillo-faciale chirurg van het centrum tandafdrukken om een individueel en op maat gemaakt MRA te vervaardigen.

Het MRA wordt vervolgens getest en indien nodig aangepast, zodat de behandeling optimaal effect heeft. Het gespecialiseerd centrum biedt ook begeleiding en instructies over het gebruik en onderhoud van het MRA. Regelmatige controles worden uitgevoerd om de technische staat van het MRA te controleren en ervoor te zorgen dat het correct wordt gebruikt.

Union 5
A Global Company (1)

Duur en opvolging van de behandeling

De behandeling met een Mandibulair Repositieapparaat (MRA) vereist een bepaalde duur en opvolging. Gedurende de eerste vijf maanden van het gebruik van het MRA vindt er een tweede slaaponderzoek plaats om te controleren of de ademhaling verbetert door de behandeling.

Dit slaaponderzoek kan in het gespecialiseerd centrum of thuis worden uitgevoerd. Indien het in het centrum plaatsvindt, kan een ziekenhuisopname vereist zijn. Het gespecialiseerd centrum houdt ook regelmatige controles om de technische staat van het MRA te controleren en eventuele neveneffecten op de tandheelkundige en paradontale conditie te evalueren. Het centrum informeert tevens jouw huisarts over de diagnose, behandeling en voortgang.

Aanvraagprocedure en ziekenfondsvergoeding

Om in aanmerking te komen voor een thuisbehandeling met een Mandibulair Repositieapparaat (MRA), moet je contact opnemen met een gespecialiseerd centrum dat vermeld staat op de lijst van gespecialiseerde centra. Het centrum zal nagaan of je voldoet aan de voorwaarden voor vergoeding door jouw ziekenfonds. Daarvoor vullen ze een aanvraagformulier in, waarbij een medisch verslag wordt toegevoegd.

Het aanvraagformulier en medisch verslag worden ingediend bij jouw ziekenfonds. Na goedkeuring door het ziekenfonds kan het gespecialiseerd centrum de behandeling starten. Het ziekenfonds biedt een tegemoetkoming in de kosten voor de thuisbehandeling met een MRA volgens de derdebetalersregeling.

Union 5
Happy couple in bed smiling at SomnoMed oral device

Kosten en vergoedingen

Bij een thuisbehandeling met een Mandibulair Repositieapparaat (MRA) zijn er kosten en vergoedingen waar je rekening mee moet houden. Gedurende een periode van zes maanden betaal je een persoonlijk aandeel (remgeld) van €0,50 per dag voor de thuisbehandeling met een MRA. Deze regeling geldt als je een gewone rechthebbende bent en voor de eerste keer een MRA-behandeling ondergaat of als je minstens vijf jaar na de aflevering van het vorige MRA een nieuw MRA krijgt.

Indien jouw ziekenhuisverblijf voor het vereiste slaaponderzoek in het gespecialiseerd centrum plaatsvindt, dien je de gebruikelijke kosten verbonden aan het ziekenhuisverblijf te betalen. Voor consultaties bij de arts geldt ook een persoonlijk aandeel. Let op dat er in de eerste zes maanden van de behandeling geen nomenclatuurverstrekkingen worden aangerekend voor een MRA-behandeling.