SomGauge

SOMGauge är ett autoklaverbart instrument som är avsett för tillverknig av korrekta och tillförlitliga konstruktionsindex. Instrumentet kan användas för tillverkning av samtliga SomnoDent-produkter. SOMGauge ska endast användas av tandläkare.  
SomnoMeds SomGauge ger dig chansen att snabbt och enkelt ta exakta konstruktionsindex. SomGauge möjliggör en förbättrad mätning av den vertikala höjden tillsammans med en justerbar ramp, vilket leder till en förfinad precision och en bättre skena.
SomGauge product image
Union 6

SomGauge funktioner

Vertikal höjd:
Minst 3 mm täckning av akryl över hela bettet leder till en starkare skena som är mindre benägen att spricka.

Flexibel justering:
Justerbar ramp ger jämn kontakt på främre och bakre ytor vilket minskar tiden för patienten i stolen.

Användarvänlighet:
Ergonomiskt och stabilt handtag med tydliga protrusionsindikatorer som kan autoklaveras vid rengöring.

Prisvärd:
Endast 1025 sek för ett SomGauge verktyg, två små och två stora bitgafflar. Två storlekar på bitgaffeln möjliggör fullständig täckning av tänderna och ger tillräckligt med utrymme för att rymma distala omslag vid behov.

Perfekt startposition

Det ideala utgångsläget för en protuderad konstruktionsbitning skall vara prodruderad så långt det går och samtidigt fortfarande kännas bekvämt.

För de flesta patienter är 2/3 protrusion från central ocklusion lämplig som startposition. SOMGauge gör det möjligt för dig och din patient att hitta denna utgångspunkt med lätthet och noggrannhet.

När startpositionen hittats, be patienten att hålla i den positionen i 2-3 minuter och be om återkoppling avseende komforten. Justera om det behövs.

Play Video