Patient wearing Morning Repositioner

SomMorning Repositioner

SomMorningRepositioner är en ”morgonskena” utformad för att hjälpa patienten att återgå till sitt centralläge före behandling.

SomMorningRepositioner har en unik design som innehåller upphöjda block av komprimerbart material, placerat direkt ovanför bicuspiderna vilket ger en styrning av alla krafter rakt ner mot roten i stället för lateralt eller framåt på de främre tänderna. Vid kontakt med överkäken ska den enda kontaktpunkten vara på de upphöjda blocken.

SomMorning repositioner logo

Hur fungerar en SomMorningRepositioner?

Vid korrekt användning ska patienten dra nytta av en isometrisk övning av muskulaturen. Denna isometriska övning är avsedd att aktivera massetermusklerna och slappna av i laterala pterygoidmusklerna, detta för att minimera möjligheten att få en framåtdragen ställning av mandibeln.

SomnoMed är övertygade om att den bästa lösningen förhindra bettförändringar är genom förebyggande åtgärder. För att tillverka Morning Repositioner krävs modeller av över- och underkäke samt en ifylld SomnoDent orderformulär (danska SomnoDent orderformulär).

“Käkträning kan hjälpa till att lindra stelhet i tuggmuskeln och påskynda repositioneringen av underkäken till normal position, förutom att hämma eller minimera de ocklusala förändringarna hos predisponerade patienter”

Ueda et. al 2009; Effect of Jaw Exercises on Occlusal Function in Patients with OSA during Oral Appliance Therapy: A Randomized Controlled Trial.
SomMorning Repositioner on Typodont

SomMorningRepositioner broschyrer

Se eller ladda ner en kopia